D.O.O.”PROMED” je osnovan 2000. godine.

Zvanični smo distributeri, serviseri i zastupnici vodećih svetskih proizvođača medicinske opreme kao što su:

  • Fisher & Paykel Healthcare, Novi Zeland
  • Arcomed ag, Švajcarska
  • SLE Ltd., Engleska
  • eVent Medical Ltd., SAD
  • Natus Medical Incorporated, SAD
  • LMT Medical Systems GmbH, Nemačka
  • Bio-Med Devices, SAD

Kao sastavnim delom politike d.o.o.”PROMED”- a Novi Sad, opredeljeni smo za kvalitet koji ostvarujemo ispunjavanjem zahteva i očekivanja naših kupaca i njihovih korisnika saglasno zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Sertifikati

  • ISO 14001:2004
  • BS OHSAS 18001:2007
  • ISO 9001:2008

REFERENCE

– Klinički centar Srbije
– Klinički centar Vojvodine
– Klinički centar Kragujevac
– Klinički centar Niš
– Kliničko bolnički centar Zvezdara
– Kliničko bolnički centar Zemun
– Univerzitetska dečija klinika Tiršova
– Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
– Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
– Institut za plućne bolesti Vojvodine
– Institut za onkologiju Vojvodine
– Institut za neonatologiju
– Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić“
– Opšta bolnica Sremska Mitrovica
– Opšta bolnica Subotica
– Opta bolnica ”Dr Radivoj Simonović ” Sombor
– Opšta bolnica Vrbas
– Opšta bolnica Požarevac